خرید سیم3

سیم ارت ایکوتک

سیم ارت ایکوتک چیست؟

سیم‌هایی که برق ما را تأمین می‌کنند و مدار برق‌رسانی را تکمیل می‌کنند، سیم‌های فاز و نول هستند که احتمالاً نام آن‌ها را بسیار شنیده‌ید. این سیم‌ها را، به ترتیب، گرم و خنثی نیز می‌نامیم. سیم دیگری نیز وجود دارد که رنگ تمام یا بخشی از آن سبز است و برای حفاظت در مدار به کار می‌رود. این سیم را سیم زمین یا ارت می‌گویند. در این آموزش به این پرسش پاسخ می‌دهیم که سیم ارت ایکوتک چیست و چه کاربردی در مدار دارد. سیم ارت یک سیم اضافه است که برای ایمنی افراد و خانه در سیستم برق‌کشی گنجانده شده است.

خرید از طریق:

توضیحات تکمیلی